Úvodní strana > Rostliny > Nahosemnenné rostliny - Jehličnany

Jehličnany (Pinaceae)


Nalezeno druhů: 10

Zobrazit:
Borovice blatka

(Pinus uncinata var.rotundata)

Borovice lesní

(Pinus sylvestris)

Borovice limba

(Pinus cembra)

Borovice vejmutovka

(Pinus strobus)

Jalovec obecný

(Juniperus communis)

Jedle bělokorá

(Abies alba)

Modřín opadavý

(Larix decidua)

Smrk pichlavý - stříbrný

(Picea pungens - glauca)

Smrk ztepilý

(Picea abies)

Tis červený

(Taxus baccata)Nahosemnenné rostliny - Jehličnany - Abecední seznam:

Český název

Vědecký název


Systematické rozdělení rostlin


  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.