Úvodní strana > Rostliny > Rostliny kvetoucí v Dubnu

Rostliny kvetoucí v Dubnu


Nalezeno druhů: 103

Zobrazit:


Zobrazit: 1-45 46-90 91-103
Uvedená období květu znamenají především hlavní masový výskyt. Některé druhy rostlin lze za určitých anomálií a přírodních podmínek najít i mimo uvedenou dobu, údaje považujte tedy spíše za orientační.

Asfodelka žlutá

(Asphodeline lutea)

Bažanka vytrvalá

(Mercurialis perennis)

Bez hroznatý

(Sambucus racemosa)

Blatouch bahenní

(Caltha palustris)

Bledule jarní

(Leucojum vernum)

Brčál menší - Barvínek

(Vinca minor)

Brusnice borůvka

(Vaccinium myrtillus)

Bříza bělokorá

(Betula pendula)

Bříza trpasličí

(Betula nana)

Čemeřice okrouhlolistá

(Helleborus cyclophyllus)

Devětsil bílý

(Petasites albus)

Dřín obecný

(Cornus mas)

Dřípatka horská

(Soldanella montana)

Dymnivka bobovitá

(Corydalis intermedia)

Dymnivka dutá

(Corydalis cava)

Dymnivka nízká

(Corydalis pumila)

Fíkovník smokvoň

(Ficus carica)

Hlaváček jarní

(Adonis vernalis)

Hrachor horský

(Lathyrus linifolius)

Hrachor chlumní

(Lathyrus lacteus)

Hrachor jarní

(Lathyrus vernus)

Jahodník truskavec

(Fragaria moschata)

Jasan ztepilý

(Fraxinus excelsior)

Jaterník podléška

(Hepatica nobilis)

Javor mléč

(Acer platanoides)

Jírovec maďal

(Aesculus hippocastanum)

Kaciba bezuchovitá

(Zygophyllum fontanesii)

Kalina tušalaj

(Viburnum lantana)

Kandík psí zub

(Erythronium dens-canis)

Koniklec jarní

(Pulsatilla vernalis)

Koniklec luční

(Pulsatilla pratensis)

Koniklec luční český

(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica)

Koniklec otevřený

(Pulsatilla patens)

Koniklec velkokvětý

(Pulsatilla grandis)

Kosatec bezlistý

(Iris aphylla)

Křivatec rolní

(Gagea villosa)

Křivatec žlutý

(Gagea lutea)

Kuklík potoční

(Geum rivale)

Kyčelnice cibulkonosná

(Dentaria bulbifera)

Kyčelnice devítilistá

(Dentaria enneaphyllos)

Ladoňka vídeňská

(Scilla vindobonenesis)

Lipnice cibulkatá

(Poa bulbosa)

Líska obecná

(Corylus avellana)

Ločidlo obecné

(Ferula communis)

Lomikámen trsnatý křehký

(Saxifraga rosacea subsp. sponhemica)
Stránkování:
1 2 3
« předchozí  další » »|

Rostliny kvetoucí v Dubnu - Abecední seznam:
Český název

Vědecký název


  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.