Úvodní strana > Rostliny > Stepní rostliny

Stepní rostliny


Nalezeno druhů: 71

Zobrazit:


Zobrazit: 1-45 46-71


Asfodelka žlutá

(Asphodeline lutea)

Bělozářka liliovitá

(Anthericum liliago)

Čičorka pochvatá

(Coronilla vaginalis)

Devaterník šedý

(Helianthemum canum)

Devaterník velkokvětý tmavý

(Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum)

Divizna brunátná

(Verbascum phoeniceum)

Dřín obecný

(Cornus mas)

Hlaváček jarní

(Adonis vernalis)

Hrachor chlumní

(Lathyrus lacteus)

Hvězdnice chlumní

(Aster amellus)

Hvězdnice zlatovlásek

(Aster linosyris)

Chrpa čekánek

(Centaurea scabiosa)

Chrpa latnatá

(Centaurea stoebe)

Chrpa luční úzkolistá

(Centaurea jacea subsp. angustifolia)

Chvojník

(Ephedra)

Jitrocel prostřední

(Plantago media)

Kakost krvavý

(Geranium sanguineum)

Kalina tušalaj

(Viburnum lantana)

Kavyl vláskovitý

(Stipa capillata)

Koniklec luční

(Pulsatilla pratensis)

Koniklec luční český

(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica)

Koniklec otevřený

(Pulsatilla patens)

Koniklec velkokvětý

(Pulsatilla grandis)

Kosatec bezlistý

(Iris aphylla)

Koulenka prodloužená

(Globularia bisnagarica)

Kozinec bezlodyžný

(Astragalus exscapus)

Kozinec dánský

(Astragalus danicus)

Křivatec český

(Gagea bohemica)

Len rakouský

(Linum austriacum)

Len tenkolistý

(Linum tenuifolium)

Lipnice cibulkatá

(Poa bulbosa)

Ločidlo obecné

(Ferula communis)

Máčka ladní

(Eryngium campestre)

Mák vlčí

(Papaver rhoeas)

Mateřídouška časná

(Thymus praecox)

Mochna písečná

(Potentilla arenaria)

Mordovka nachová pravá

(Phelipanche purpurea subsp. purpurea)

Mordovka písečná

(Phelipanche arenaria)

Oman hnidák

(Inula conyzae)

Oman německý

(Inula germanica)

Ožanka hroznatá

(Teucrium botrys)

Pampeliška slezská

(Taraxacum parnassicum)

Pelyněk ladní

(Artemisia campestris)

Pelyněk pontický

(Artemisia pontica)

Penízek prorostlý

(Thlaspi perfoliatum)
Stránkování:
1 2
« předchozí  další » »|

Vysvětlivky ikon:

Čeledi rostlin - Zobrazit abecední seznam čeledí rostlin »

Stepní rostliny - Abecední seznam:

Český název

Vědecký název


  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.