Úvodní strana > Rostliny > Lesní rostliny

Lesní rostliny


Nalezeno druhů: 141

Zobrazit:


Zobrazit: 1-45 46-90 91-135 136-141


Bažanka vytrvalá

(Mercurialis perennis)

Bez černý

(Sambucus nigra)

Bez hroznatý

(Sambucus racemosa)

Bledule jarní

(Leucojum vernum)

Bolševník velkolepý

(Heracleum mantegazzianum)

Borovice lesní

(Pinus sylvestris)

Borovice vejmutovka

(Pinus strobus)

Bradáček vejčitý

(Listera ovata)

Brčál menší - Barvínek

(Vinca minor)

Brusnice borůvka

(Vaccinium myrtillus)

Břečťan popínavý

(Hedera helix)

Bříza bělokorá

(Betula pendula)

Čemeřice okrouhlolistá

(Helleborus cyclophyllus)

Černýš hřebenitý

(Melampyrum cristatum)

Čičorka pestrá

(Coronilla varia)

Ďáblík bahenní

(Calla palustris)

Devětsil bílý

(Petasites albus)

Dřín obecný

(Cornus mas)

Dřípatka horská

(Soldanella montana)

Dub letní

(Quercus robur)

Dub zimní

(Quercus petraea)

Dymnivka bobovitá

(Corydalis intermedia)

Dymnivka dutá

(Corydalis cava)

Dymnivka nízká

(Corydalis pumila)

Hadí mord nízký

(Scorzonera humilis)

Hrachor horský

(Lathyrus linifolius)

Hrachor chlumní

(Lathyrus lacteus)

Hrachor jarní

(Lathyrus vernus)

Hruštička menší

(Pyrola minor)

Hvozdík lesní

(Dianthus sylvaticus)

Chrpa čekánek

(Centaurea scabiosa)

Jahodník truskavec

(Fragaria moschata)

Jasan ztepilý

(Fraxinus excelsior)

Jaterník podléška

(Hepatica nobilis)

Javor mléč

(Acer platanoides)

Jedle bělokorá

(Abies alba)

Jeřáb ptačí

(Sorbus aucuparia)

Jestřábník chlupáček

(Hieracium pilosella)

Jetel červenavý

(Trifolium rubens)

Jetel horský

(Trifolium montanum)

Jetel prostřední

(Trifolium medium)

Jírovec maďal

(Aesculus hippocastanum)

Kakost krvavý

(Geranium sanguineum)

Kalina obecná

(Viburnum opulus)

Kalina tušalaj

(Viburnum lantana)
Stránkování:
1 2 3 4
« předchozí  další » »|

Vysvětlivky ikon:

Čeledi rostlin - Zobrazit abecední seznam čeledí rostlin »

Lesní rostliny - Abecední seznam:

Český název

Vědecký název


  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.