Stromy


Nalezeno druhů: 40

Zobrazit:
Bez černý

(Sambucus nigra)

Borovice blatka

(Pinus uncinata var.rotundata)

Borovice lesní

(Pinus sylvestris)

Borovice limba

(Pinus cembra)

Borovice vejmutovka

(Pinus strobus)

Bříza bělokorá

(Betula pendula)

Dřín obecný

(Cornus mas)

Dub letní

(Quercus robur)

Dub zimní

(Quercus petraea)

Hloh jednosemenný

(Crataegus monogyna)

Jabloň

(Malus)

Jasan ztepilý

(Fraxinus excelsior)

Javor mléč

(Acer platanoides)

Jedle bělokorá

(Abies alba)

Jeřáb ptačí

(Sorbus aucuparia)

Jinan dvoulaločný

(Ginkgo biloba)

Jírovec maďal

(Aesculus hippocastanum)

Jírovec pleťový

(Aesculus x carnea)

Kakaovník pravý

(Theobroma cacao)

Kalina obecná

(Viburnum opulus)

Kokosovník ořechoplodý

(Cocos nucifera)

Liliovník tulipánokvětý

(Liriodendron tulipifera)

Lípa malolistá (srdčitá)

(Tilia cordata)

Mandloň obecná

(Prunus dulcis)

Marhaník granátový

(Punica granatum)

Modřín opadavý

(Larix decidua)

Mučenka

(Passiflora sp.)

Olše lepkavá

(Alnus glutinosa)

Rohovník obecný - svatojánský chléb

(Ceratonia siliqua)

Smrk pichlavý - stříbrný

(Picea pungens - glauca)

Smrk ztepilý

(Picea abies)

Stromovitá kapradina

(Polypodiophyta)

Střemcha obecná

(Prunus padus)

Šácholan Soulangeův

(Magnolia x soulangeana)

Škumpa orobincová

(Rhus typhina)

Topol osika

(Populus tremula)

Trnovník akát

(Robinia pseudoacacia)

Višeň pilovitá - sakura

(Prunus serrulata)

Vrba

(Salix)

Vrba jíva

(Salix caprea)Vysvětlivky ikon:

Čeledi rostlin - Zobrazit abecední seznam čeledí rostlin »

Stromy - Abecední seznam:

Český název

Vědecký název


Pravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.