Úvodní strana > Rostliny > Rostliny kvetoucí v Březnu

Rostliny kvetoucí v Březnu


Nalezeno druhů: 45

Zobrazit:


Uvedená období květu znamenají především hlavní masový výskyt. Některé druhy rostlin lze za určitých anomálií a přírodních podmínek najít i mimo uvedenou dobu, údaje považujte tedy spíše za orientační.

Asfodelka žlutá

(Asphodeline lutea)

Bažanka vytrvalá

(Mercurialis perennis)

Bez hroznatý

(Sambucus racemosa)

Bledule jarní

(Leucojum vernum)

Čemeřice okrouhlolistá

(Helleborus cyclophyllus)

Devětsil bílý

(Petasites albus)

Dřín obecný

(Cornus mas)

Dymnivka bobovitá

(Corydalis intermedia)

Dymnivka dutá

(Corydalis cava)

Dymnivka nízká

(Corydalis pumila)

Fíkovník smokvoň

(Ficus carica)

Jaterník podléška

(Hepatica nobilis)

Kaciba bezuchovitá

(Zygophyllum fontanesii)

Kandík psí zub

(Erythronium dens-canis)

Koniklec luční český

(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica)

Koniklec velkokvětý

(Pulsatilla grandis)

Křivatec český

(Gagea bohemica)

Křivatec rolní

(Gagea villosa)

Křivatec žlutý

(Gagea lutea)

Ladoňka vídeňská

(Scilla vindobonenesis)

Líska obecná

(Corylus avellana)

Ločidlo obecné

(Ferula communis)

Mandloň obecná

(Prunus dulcis)

Mochna písečná

(Potentilla arenaria)

Mokrýš střídavolistý

(Chrysosplenium alternifolium)

Orsej blatoucholistý

(Ficaria calthifolia)

Orsej jarní

(Ficaria verna)

Orsej jarní

(Ficaria verna subsp. bulbifera)

Osívka jarní

(Erophila verna)

Penízek modravý

(Thlaspi caerulescens)

Penízek prorostlý

(Thlaspi perfoliatum)

Plicník lékařský

(Pulmonaria officinalis)

Podběl lékařský

(Tussilago farfara)

Prvosenka vyšší pravá

(Primula elatior subsp. elatior)

Pryšec dřevnatý

(Euphorbia dendroides)

Sasanka hajní

(Anemone nemorosa)

Sasanka pryskyřníkovitá

(Anemone ranunculoides)

Sněženka podsněžník

(Galanthus nivalis)

Šafrán jarní - šlechtěná forma

(Crocus vernus)

Šafrán karpatský

(Crocus heuffelianus)

Topol osika

(Populus tremula)

Trnka obecná

(Prunus spinosa)

Violka srstnatá

(Viola hirta)

Violka vonná - fialka

(Viola odorata)

Vrba jíva

(Salix caprea)Rostliny kvetoucí v Březnu - Abecední seznam:
Český název

Vědecký název


Pravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.