Fotografie zvířat a přírody Wildlife and Nature Photos Natur Tiere und Umwelt Fotos

Úvodní strana > Rostliny

Rostliny (Plantae)


Rostliny rozdělené podle doby kvetení Uvedená období květu znamenají především hlavní masový výskyt. Některé druhy rostlin lze za určitých anomálií a přírodních podmínek najít i mimo uvedenou dobu, údaje považujte tedy spíše za orientační.Rostliny rozdělené podle systému

Řasy

(Algae)
Rostliny foto

Lišejníky

(Lichenes)
Rostliny foto

Mechorosty

(Bryophyta)
Rostliny foto

Kapraďorosty

(Pteridophyta)
Rostliny foto

Jehličnany

(Pinaceae)
Rostliny foto

Krytosemenné rostliny
S bílými květy

(Angiospermae)

Krytosemenné rostliny
Se žlutými květy

(Angiospermae)

Krytosemenné rostliny
S červenými květy

(Angiospermae)

Krytosemenné rostliny
S modrými květy

(Angiospermae)

Krytosemenné rostliny
S vícebarevnými květy

(Angiospermae)

Krytosemenné rostliny
S nebarevnými květy

(Angiospermae)

Ostatní rostliny
 

(Ceterae Plantae)


Vysvětlivky ikon:

Čeledi rostlin - Zobrazit abecední seznam čeledí rostlin »

Atlas druhů rostlin - Abecední seznam

Český název

Vědecký název

Vybrané fotografie:


 • Jakékoliv veřejné použití fotografií z těchto stránek je podmíněno zaplacením licence. Výjimky jsou možné v rozsahu daném zákonem č.121/2000 Sb. (autorský zákon)

 • Fotografie k tisku

  K dispozici jsou fotografie pro časopisy, knihy, kalendáře, plakáty, letáky, informační tabule, reklamu, grafiku atd.

  Redakční použití - Uplatňujete-li pro odměňování autorů princip autorských honorářů zdaněných zvláštní sazbou 15%, na požádání Vám zašleme rodné číslo autora i další potřebné informace. Akceptujeme obvyklou výši Vámi vyplácených honorářů, nikoliv však bezplatné použití fotografií.

  Online fotografie - Fotografie, které jsou označené jako online, je možné stáhnout v plném rozlišení. Účelem je poskytnout zájemcům o publikování jejich snadnou dostupnost a možnost posouzení technických parametrů. Stažením fotografií se k ničemu nezavazujete. Licenci můžete zakoupit až tehdy, rozhodnete-li se použít vybrané fotografie pro publikování.

 • Použití fotografií na internetu


  Pro komerční stránky - Objednejte licenci RF-CW (300 Kč/1 foto). Současně s fakturou Vám zašleme objednanou fotografii ve vyšším rozlišení (pokud není online).

  Pro nekomerční stránky - Nemusíte nic objednávat. Vynásobte cenu 50 Kč počtem použitých fotografií a příslušnou částku poukažte na účet č.: 213637566 / 0600. Ve zprávě uveďte název stránek, na kterých jste fotografie použili.

 • Fotografie pro osobní potřebu

  Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Obchodní podmínky
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.